משקפי מציאות מדומה תלת מימד

27/02/2017
משכפי תלת מימד או בלשון אחרת מציאות מדומה ( VR) מתאימות לרוב הטלפונים       "7-"4. 
חדשות באריזה נקנו בטעות 60 ש"ח
לפנות לדרור (טלפונית/הודעה)
דרור עיני