קבצים

https://www.migdaloz.co.il/media/sal/pages/435/f39_לוז פורים תשעז.pdf