קיבוץ מגדל עוז
חסר רכיב

מגדל עוז - תעודת זהות

05/09/2016

בס"ד

קיבוץ מגדל עוז - תעודת זהות

קיבוץ דתי, שיתופי, בגוש עציון המתחדש,
מושתת על ערכי תורה ועבודה,
ושואף לשוויון ערך האדם ולצדק חברתי.


קיבוץ דתי: כפשוטו.

הקפדה על קיום המצוות ולימוד תורה.
טיפוח פעילות דתית, ושאיפה מתמדת להתקדמות רוחנית של הקהילה.
התנהלות על פי ערכים יהודים בכל תחומי החיים: התנהלות עסקית ישרה, 
התמודדות עם המצוות התלויות בארץ, היחס לשכיר ולגר, חול המועד, 
פעילות חסד ועזרה הדדית.


עבודה: פרנסה, אחריות, יחד, ציונות.

הפעלת מערכות עסקיות מורכבות במגוון תחומי המשק - חקלאות, תעשייה וענפי שירות.
הגשמת העיקרון "כל עבודה מכבדת את בעליה" וחינוך לאורו.
קהילה ופרטים הלוקחים אחריות על פרנסתם, ועל קידומה הכלכלי של הקהילה ועסקיה.
מוקד יצירה ותעסוקה בגוש עציון - עיבוד שטחי קרקע נרחבים, מפעל תעשייתי מוביל.
המשך התבססות על חקלאות כביטוי לחיבור לקרקע, וכמרכיב בעל השפעה דומיננטית
על אורח החיים הכפרי של הקיבוץ.

     שותפות: שותפות אמת בחברה ובכלכלה.

בעלות משותפת ותפעול משותף של כל הרכוש, כלל אמצעי הייצור,
ענפי המשק והשירותים.
ערבות הדדית מלאה - בתחומי חינוך, בריאות וביטחון סוציאלי.
שותפות אמת - צבירה של רווחי העסקים והכנסות החברים מעבודה
לקופה משותפת. הניהול הכספי של הקהילה מתבצע בהחלטה
משותפת בהתאם לצורכי הקהילה.
היעדר קשר בין תרומה לתמורה - תקציבי החברים מחולקים
ע"פ קריטריונים אחידים.
השלכות לאורח החיים: ביטחון כלכלי וסוציאלי, פיחות במעמדו של הכסף
כגורם מרכזי בחיים, שמירה על רמת חיים דומה וצנועה, הקטנת התחרותיות,
חברה שהיחסים בין חבריה אמיתיים ואנושיים, משוחררים מגינוני סטאטוס ויוקרה.


קהילה: פשטות, שוויון, חברות אמת, משפחתיות.

שוויון בין כלל החברים.
הצבת החינוך בראש סולם העדיפות.
פעילות חברה ותרבות ענפה.
קהילה המתנהלת באמצעות מערכות דמוקרטיות, על בסיס רצון החברים.
יצירת אווירה ודפוסי התנהגות קהילתיים המבוססים על נתינה ועזרה הדדית, 
פשטות והיעדר ראוותנות.
שמירה על אופי כפרי.


תרומה לחברה ולמדינה : הקיבוץ כמסגרת חלוצית.


ראיית הקיבוץ כמסגרת חלוצית המחויבת להתגייסות למשימות לאומיות.
דוגמאות: "בית ראשון במולדת" (קליטת עלייה מברה"מ בשנות ה-90),
הפעלת אולפן גיור, קייטנת ילדי איל"ן כמסגרת שנתית קבועה.

חסר רכיב